Libra të huaj për fëmijë

Libra të huaj për fëmijë

Libra ne italisht
Aventurat e Pinokut (Teksi: italisht dhe shqip) Audio (i lexuar në italisht)

Teksi i librit në italisht mund të shkarkohet këtu
Teksi i librit i përkthyer nga italishtja në shqip shkarkojeni këtu

Për të dëgjuar librin audio të lexuar në italisht shkarko linqet e mëposhtme

      Pjesa - 01.mp3      Pjesa - 02.mp3      Pjesa - 03.mp3      Pjesa - 04.mp3
      Pjesa - 05.mp3      Pjesa - 06.mp3      Pjesa - 07.mp3      Pjesa - 08.mp3
      Pjesa - 09.mp3      Pjesa - 10.mp3      Pjesa - 11.mp3      Pjesa - 12.mp3
      Pjesa - 13.mp3      Pjesa - 14.mp3      Pjesa - 15.mp3      Pjesa - 16.mp3
      Pjesa - 17.mp3      Pjesa - 18.mp3      Pjesa - 19.mp3      Pjesa - 20.mp3
      Pjesa - 21.mp3      Pjesa - 22.mp3      Pjesa - 23.mp3      Pjesa - 24.mp3
      Pjesa - 25.mp3      Pjesa - 26.mp3      Pjesa - 27.mp3      Pjesa - 28.mp3
      Pjesa - 29.mp3      Pjesa - 30.mp3      Pjesa - 31.mp3      Pjesa - 32.mp3
      Pjesa - 33.mp3      Pjesa - 34.mp3      Pjesa - 35.mp3      Pjesa - 36.mp3

Për shkarkim kliko me anën e djathtë të mausit dhe pastaj zgjidhni save as.